Strategisk fokus og skarphed:

Strategien skal være det sammenhængende og kvalificerede beslutningsgrundlag, som konkret og målbart angiver, hvad I vil opnå forretningsmæssigt, og hvordan I vil gøre det. Det handler om at formulere og forankre virksomhedens strategi. Det er lettere sagt end gjort.

Er det en udfordring for jer:

 • At skabe et fælles billede af, hvad der er afgørende for virksomhedens
  fremtidige konkurrencekraft og lønsomhed?
 • At konkretisere, hvad virksomheden skal beskæftige sig med, og hvad
  den skal holde sig fra?
 • At sikre et kvalificeret og robust strategigrundlag, så I ikke lader jer
  styre af følelser eller guddommelig inspiration?
 • At der er forskel på det, lederne tror, de siger om strategien og det,
  medarbejderne hører og forstår?

Når behovet er strategisk fokus og skarphed, kan jeg bl.a. hjælpe med:

 • At udforme en strategi, som både er kommunikérbar, håndtérbar
  og eksekvérbar
 • At skabe et fælles sprog, en fælles forretningsforståelse og en fælles
  tilgang til strategisk beslutningstagen i hele virksomheden
 • At koncentrere virksomhedens fokus og ressourcer på nogle få,
  forretningskritiske mål, indsatser, tilvalg og fravalg
 • At formidle og forankre strategien, så den i hele virksomheden
  opleves som ”vores strategi” og ikke som ”direktionens strategi”.
  Det handler om at skabe ejerskab til strategien.
Man with chart business sign web diagram online
vision, mission, goals, strategyand asctio plans

Har du i øvrigt tænkt på:

Hvordan I skærper strategien, så det langsigtede fokus bevares samtidig med, at kræfterne koncentreres om også at skabe resultater på den korte bane?