Handlekraftig ledelse og eksekvering

Det handler om, hvordan I omdanner de smukke ord og intentioner til værdiskabende handling. Hvordan I mobiliserer virksomhedens samlede ledelseskraft, så I realiserer virksomhedens fulde værdiskabelses- og indtjeningspotentiale. Hvordan I går fra at ville til at gøre.

Er det en udfordring for jer:

 • At definere, konkretisere og gennemføre de tværgående indsatser,
  som skal bære strategien i mål?
 • At mobilisere den samlede ledelseskraft, så strategien omsættes til
  værdiskabende handlinger og resultater – for jer og jeres kunder?
 • At skabe en handlekraftig ledelseskultur, hvor beslutninger ikke skubbes
  opad i organisationen?
 • At blive enige om, hvad lederne bør gøre mere eller mindre af for at
  understøtte jeres strategi?

Når behovet er handlekraftig ledelse, kan jeg bl.a. hjælpe med:

 • At definere og mobilisere virksomhedens samlede ledelses- og
  eksekveringskraft, så effektiviteten og resultatskabelsen styrkes
 • At sikre, at I bevarer det langsigtede fokus samtidig med, at kræfterne
  koncentreres om også at skabe resultater på den korte bane
 • At klæde lederne på til at håndtere de aktuelle strategiske og
  forretningsmæssige udfordringer hurtigt og effektivt
 • At forankre strategien, så der i hele organisationen skabes en fælles
  forståelse, meningsfuldhed og ejerskab af de strategiske mål og indsatser
Business graphs and charts
Business team with hands together - teamwork concepts

Har du i øvrigt tænkt på:

Hvilken forretningsmæssig værdi det vil have, hvis dine ledere udviser den handlekraft, du ønsker?