Når forandringens vinde blæser

Det handler om, hvordan I gennemfører en organisationsændring, fusion eller anden større forandringsproces hurtigt og effektivt og med mindst mulig forstyrrelse af driften og dagligdagen.

Er det en udfordring for jer:

 • At der mangler en fælles forståelse af, hvorfor det er nødvendigt at gøre
  tingene anderledes (”sense of urgency”)
 • At skabe en permanent forandringslyst- og vilje til at gøre tingene
  anderledes i takt med, at omverdenen ændrer sig?
 • At der er en generel uvilje mod at give slip på gamle vaner og rutiner og i
  stedet prøve noget nyt?
 • At medarbejderne udtrykker skepsis og modstand mod en forandring, som
  vanskeliggør en hurtig og effektiv gennemførelse af denne?

Når behovet er at skabe forandringsparathed, kan jeg bl.a. hjælpe med:

 • At fastholde fokus, retning og engagement i organisationen, når det
  forretningsmæssige barometer står på ”omskifteligt” eller ”storm”, og større
  forandringer skal gennemføres
 • At skabe forståelse for forandringens nødvendighed i hele organisationen, som
  en afgørende forudsætning for, at en forandring forløber planmæssigt
 • At klæde lederne på til at gennemføre forandringen og sikre, at eventuel
  usikkerhed eller modstand bliver adresseret effektivt og hensigtsmæssigt
 • At foretage en analyse af virksomhedens forandringsparathed med henblik på at opstille et ”forandringsberedskab”, som kan sikre en vellykket organisatorisk forandring.
dsfgjhk
Looking away to a new business

Har du i øvrigt tænkt på:

At forandring i virksomheder først sker, når mennesker ændrer adfærd?  At kommunikation og budskaber kan skabe nysgerrighed og forståelse men ikke ændre adfærd?  Og at forandringer og adfærdsændringer forudsætter involvering og ejerskab?