Ledelseskraft og konkurrencekraft hører uløseligt sammen

For at virksomheden kan lykkes med strategien, kræves en effektiv ledergruppe. Det handler om, hvordan I får ledergruppen til at tage flere initiativer og et fælles ansvar for virksomhedens strategiske mål, resultatskabelse og udvikling. Det handler om, hvordan man mobiliserer den samlede ledelseskraft i en ledergruppe.

Er det en udfordring for jer:

 • At lederne fokuserer på eget ansvarsområde frem for at tage ansvar
  for helheden?
 • At lederne ser forskelligt på vigtigheden af de forretningsmæssige udfordringer
  og på prioriteringen af indsatserne?
 • At jeres ledermøder ikke er effektive og opfattes som spild af tid?
 • At I bruger for megen tid på sagsbehandling frem for ledelse?

Når behovet er at udvikle lederteamet og at mobilisere den samlede ledelseskraft, kan jeg bl.a. hjælpe med:

 • At øge ledernes mod til at udfordre hinanden konstruktivt og i højere
  grad sige til og fra.
 • At øge ledelseseffektiviteten ved at lederne bliver hurtigere til at beslutte
  og gennemføre beslutningerne.
 • At lederne udviser større tillid til hinandens dømmekraft og evner.
 • At skabe forudsætninger for et resultatsskabende, meningsfuldt og
  forpligtende fællesskab i ledergruppen.

business meeting
Business people shaking hands

Har du i øvrigt tænkt på:

Om I er en ledergruppe eller en gruppe ledere? Og hvilken forskel det gør resultatmæssigt?