De strategiske resultater

For mange er det lettere at sætte i gang end at afslutte. Men tingene skal følges helt til dørs. Det er herigennem, resultaterne skabes. Det handler om, hvordan I skaber en performance kultur og organisatorisk handlekraft, hvor alle i virksomheden bidrager optimalt til resultatskabelsen.

Er det en udfordring for jer:

 • At afdelingerne primært tænker og fokuserer på egen afdeling frem for at
  arbejde på tværs i virksomheden?
 • At der mangler mod og dermed lurepasses, så beslutninger ikke tages – og
  gennemføres – tilstrækkeligt hurtigt?
 • At der mangler kendte og meningsfulde mål, som giver retning, inspiration
  og ramme om medarbejdernes fokus, engagement og indsatser?
 • At lederne og medarbejderne tager for få initiativer til forbedring?
Business data and technology

Når behovet er at forbedre virksomhedens resultater, kan jeg bl.a. hjælpe med:

 • At skabe fælles forståelse, meningsfuldhed og engagement i forhold til at
  skabe de forventede resultater med afsæt i kundernes behov
 • At fastholde fokus og retning i organisationen, når det strategiske barometer
  står på ”omskifteligt”
 • At identificere og implementere den værdiskabende adfærd, som skal bane vej
  for, at virksomheden lykkes med sin strategi og sine mål.
 • At skabe meningsfuldhed og fælles engagement hos alle ledere og
  medarbejdere – og derigennem udnytte det samlede værdiskabelsespotentiale
  i hele virksomheden.
ビジネスチャート

Har du i øvrigt tænkt på:

Hvor meget bedre resultatet bliver, hvis I er hurtigere til at implementere jeres strategi?